Úvodní strana / Naše řešení / Podpora obchodu / Pro-Net Řešení pro správu obchodní sítě

Pro-Net Řešení pro správu obchodní sítě

Pro-Net je vhodný pro podporu prodeje především finančních, energetických, telekomunikačních a dalších podobných produktů.

Systém je vhodný pro podporu prodeje především finančních, energetických, telekomunikačních a dalších podobných produktů. Může být využíván jako vedlejší systém pouze pro obchodní oddělení a dealerskou síť, nebo jako hlavní systém celé společnosti. Jde o otevřenou platformu vycházející z potřeb malých i velkých obchodních sítí, která umožňuje vysokou míru přizpůsobení na potřeby cílové organizace.

Jádrem celého řešení je správa různě složitých provizních schémat.

Pro-Net pracuje se strukturou obchodní sítě – tedy s přímými vazbami nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých obchodních zástupců, dokáže definovat jednotlivé kariérní stupně a automaticky vyhodnocovat posuny v kariéře. Můžete tak budovat dostatečně motivovanou a flexibilní strukturu obchodních zástupců Vaší společnosti.
Do struktur můžete začleňovat jak vlastní obchodní zástupce, tak i externisty. Správa obchodních struktur
je provázána s provizní částí.

Největší výhodou celého řešení Pro-Net je modul umožňující vytvářet obchodním zástupcům účty
s vlastnostmi bankovních účtů. Ty umožní práci se zadrženými provizemi 
a v případě storna provize účet automaticky vytvoří pohledávku za obchodním zástupcem, která může být uhrazena budoucí provizí.

Systém nabízí také možnost evidence školení s návazností na evidence certifikací.

Samostatným modulem je pak správa kmene klientů určená pro intenzivní vytěžování zdrojů kontaktů a pro správu jednotlivých akvizičních příležitostí. Modul umožňuje definovat pravidla pro přístup obchodních zástupců ke kmeni klientů, umožňuje řízený přístup k údajům o osobách i produktech, které byly předmětem obchodní činnosti. Obchodní zástupci mohou zaznamenávat informace o provedených schůzkách s klienty a o jejich reakcích na jednotlivé nabídky.

VÝRAZNÉ PŘEDNOSTI SYSTÉMU

Ověřená platforma
Ověřená platforma
Účty s vlastnostmi bankovních účtů
Účty s vlastnostmi bankovních účtů
Správa schémat
Správa schémat
Evidence stavu provizí
Evidence stavu provizí
Definice kariérních stupňů
Definice kariérních stupňů
Interní i externí zaměstnanci
Interní i externí zaměstnanci
Řízený přístup k údajům
Řízený přístup k údajům
 
  • Umožňuje uživatelsky definovat specifická obchodní pravidla
  • Evidence stavu provizí od počátku až po její plné vyplacení
  • Vedle provizí, které jsou navázány na konkrétní produkty či obchody, je možné definovat i provize individuální či provize definované externě

 

Ke stažení

Stáhněte si létak s popisem systému Pro-NET.