Úvodní strana / Naše řešení / SEPA Konvertor pro banky

SEPA Konvertor pro banky

SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotný platební prostor vytvořený Evropskou radou, ke kterému se postupně připojí všechny státy EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko.Projekt přináší jednotné schéma platebního styku, na které musí být připraveni všichni poskytovatelé i uživatelé platebních služeb a jejich informační systémy.


SEPA CREDIT TRANSFER – KONVERTOR PRO BANKY

Řešeni je určeno pro banky, které dosud nemají SEPA platby zahrnuty ve své nabídce a chtějí tak učinit s minimálními 
změnami ve svých stávajících systémech.

Řešeni umožňuje transformovat:
• odchozí platby ze stávajícího formátu na formát SEPA XML
• příchozí platby z formátu SEPA XML do stávajícího formátu

Konverze dat probíhá automaticky, díky vlastnímu webovému rozhraní však může byt provedena také manuálně.
 
 

SEPA CREDIT TRANSFER – KONVERTOR PRO FIRMY

Řešeni je určeno pro korporátní klientelu a slouží pro konverzi hromadných plateb (např. přijaté faktury, 
mzdy zaměstnancům atd.) do formátu SEPA XML.

Data obsažená v ERP systému korporátního klienta konvertor převede z původního formátu na formát 
SEPA XML a předá je bance ke zpracování v internetovém bankovnictví.

 

SEPA DIRECT DEBIT – BANKOVNÍ KONVERTOR A SPRÁVA MANDÁTŮ K INKASU

Tento typ konvertoru je určen pro banky, které chtějí poskytovat SEPA inkasa ještě před přechodem ČR na euro. 
Řešení představuje úpravu stávajícího řešení pro inkaso v korunách dle standardů pro SEPA inkasa.

Součástí řešení je modul pro správu inkasních mandátů, který může být použit jako samostatná aplikace 
nebo rovnou integrován do stávajícího uživatelského rozhraní.

Řešení umožňuje:
• vést evidenci inkasních mandátů
• převádět vydané příkazy k inkasu ze stávajícího formátu do formátu SEPA XML
• převádět přijaté příkazy k inkasu z formátu SEPA XML do stávajícího formátu

Mandáty k inkasu modul ukládá ve vlastni databázi. Zúčtování příkazů k inkasu probíhá ve stávajícím bankovním 
systému dle SEPA standardů.

Konverze dat probíhá automatizovaně, díky vlastnímu webovému rozhraní však může být provedena také manuálně.
 
 

SEPA DIRECT DEBIT – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ INKAS PRO BANKY

Modul pokrývá agendu SEPA inkas v plném rozsahu a není závislý na řešení pro inkaso v domácí měně. 
Může být začleněn do frontendu stávajícího bankovního systému nebo fungovat jako samostatná aplikace. 
Je určen pro banky, které chtějí poskytovat SEPA inkasa v plném rozsahu ještě před přechodem ČR na euro.

Řešení umožňuje:
• vedení evidence inkasních mandátů
• zpracování a zúčtování přijatých příkazů k inkasu
• zpracování a zúčtování vydaných příkazů k inkasu
• manuální či automatické zpracování případných storno transakcí

Modul má vlastní webové rozhraní pro klienty i pracovníky banky. Příkazy k inkasu lze zadávat jednorázové i trvalé, 
manuálně nebo importem do XML souboru. Výstupní data v XML formátu jsou předána do příslušného platebního 
kanálu. V den splatnosti inkasního příkazu je automaticky generován pokyn k zúčtování v hlavním bankovním systému. 
Inkasní mandáty a všechny příchozí a odchozí transakce modul ukládá ve vlastní databázi. 
Každé provedené zpracování je logováno.

 

Reference

  • Odchozí platby ze stávajícího formátu na formát SEPA XML
  • Příchozí platby z formátu SEPA XML do stávajícího formátu
  • Vedení evidence inkasních mandátů
  • Převod vydaných příkazů k inkasu ze stávajícího formátu do formátu SEPA XML
  • Převod přijatých příkazů k inkasu z formátu SEPA XML do stávajícího formátu
  • Zpracování a zúčtování přijatých příkazů k inkasu
  • Manuální či automatické zpracování případných storno transakcí

Ke stažení

Stáhněte si létak s popisem systému SEPA.