Úvodní strana / Naše řešení / Software pro bankovnictví / ELB-BEX El. komunikace mezi bankou a exekutory

ELB-BEX El. komunikace mezi bankou a exekutory

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE MEZI BANKOU A EXEKUTORY

Modul Elb –Bex je určen pro slovenské banky, které budou od 1.8.2016 komunikovat s exekutory výhradně elektronickou formou. Tento způsob komunikace zrychlí a zjednoduší celý proces exekucí při zachování vysoké bezpečnosti.
Povinnost takto komunikovat je dána na základě novel „Zákona o bankách a Exekučného poriadku“.


Modul Elb-Bex pro elektronickou komunikaci s exekutory zajistí příjem a zpracování žádosti o součinnost a odeslání odpovědi v definovaném čase.
Dále zajistí příjem požadavků na exekuční řízení a prioritizaci požadavků.

Modul Elb-Bex komunikuje šifrovaně s portálem CRIFFu dle formátů schválené technické dokumentace CRIFF. S provozním systémem uživatele probíhá komunikace přes definovaný interface.

VÝRAZNÉ PŘEDNOSTI SYSTÉMU

Legislativní aspekty
Legislativní aspekty
Provozní bezpečnost
Provozní bezpečnost
Snadná integrace
Snadná integrace
Řízený přístup k údajům
Řízený přístup k údajům
Ověřená platforma
Ověřená platforma
  • Zrychlení a zjednodušení procesu exekucí
  • Zachování vysoké bezpečnosti komunikace
  • Zajištění příjmu a zpracování žádostí o součinnost
  • Odeslání odpovědí v definovaném čase
  • Komunikace dle formátu CRIFF