SEPA Konvertor pro banky

SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotný platební prostor vytvořený Evropskou radou, ke kterému se postupně připojí všechny státy EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko.Projekt přináší jednotné schéma platebního styku, na které musí být připraveni všichni poskytovatelé i uživatelé platebních služeb a jejich informační systémy.


SEPA CREDIT TRANSFER – KONVERTOR PRO BANKY

Řešeni je určeno pro banky, které dosud nemají SEPA platby zahrnuty ve své nabídce a chtějí tak učinit
s minimálními změnami ve svých stávajících systémech.

Řešeni umožňuje transformovat:
• odchozí platby ze stávajícího formátu na formát SEPA XML
• příchozí platby z formátu SEPA XML do stávajícího formátu

Konverze dat probíhá automaticky, díky vlastnímu webovému rozhraní však může byt provedena také manuálně.
 
 

SEPA CREDIT TRANSFER – KONVERTOR PRO FIRMY

Řešeni je určeno pro korporátní klientelu a slouží pro konverzi hromadných plateb (např. přijaté faktury, mzdy zaměstnancům atd.) do formátu SEPA XML.

Data obsažená v ERP systému korporátního klienta konvertor převede z původního formátu na formát SEPA XML a předá je bance ke zpracování v internetovém bankovnictví.

 

SEPA DIRECT DEBIT – BANKOVNÍ KONVERTOR A SPRÁVA MANDÁTŮ K INKASU

Tento typ konvertoru je určen pro banky, které chtějí poskytovat SEPA inkasa ještě před přechodem ČR na euro. 
Řešení představuje úpravu stávajícího řešení pro inkaso v korunách dle standardů pro SEPA inkasa.

Součástí řešení je modul pro správu inkasních mandátů, který může být použit jako samostatná aplikace nebo rovnou integrován do stávajícího uživatelského rozhraní.

Řešení umožňuje:
• vést evidenci inkasních mandátů
• převádět vydané příkazy k inkasu ze stávajícího formátu do formátu SEPA XML
• převádět přijaté příkazy k inkasu z formátu SEPA XML do stávajícího formátu

Mandáty k inkasu modul ukládá ve vlastni databázi. Zúčtování příkazů k inkasu probíhá ve stávajícím bankovním systému dle SEPA standardů.

Konverze dat probíhá automatizovaně, díky vlastnímu webovému rozhraní však může být provedena také manuálně.
 
 

SEPA DIRECT DEBIT – KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ INKAS PRO BANKY

Modul pokrývá agendu SEPA inkas v plném rozsahu a není závislý na řešení pro inkaso v domácí měně. 
Může být začleněn do frontendu stávajícího bankovního systému nebo fungovat jako samostatná aplikace. 
Je určen pro banky, které chtějí poskytovat SEPA inkasa v plném rozsahu ještě před přechodem ČR na euro.

Řešení umožňuje:
• vedení evidence inkasních mandátů
• zpracování a zúčtování přijatých příkazů k inkasu
• zpracování a zúčtování vydaných příkazů k inkasu
• manuální či automatické zpracování případných storno transakcí

Modul má vlastní webové rozhraní pro klienty i pracovníky banky. Příkazy k inkasu lze zadávat jednorázové i trvalé, manuálně nebo importem do XML souboru. Výstupní data v XML formátu jsou předána do příslušného platebního kanálu. V den splatnosti inkasního příkazu je automaticky generován pokyn k zúčtování v hlavním bankovním systému. Inkasní mandáty a všechny příchozí a odchozí transakce modul ukládá ve vlastní databázi. Každé provedené zpracování je logováno.

 

Reference

  • Odchozí platby ze stávajícího formátu na formát SEPA XML
  • Příchozí platby z formátu SEPA XML do stávajícího formátu
  • Vedení evidence inkasních mandátů
  • Převod vydaných příkazů k inkasu ze stávajícího formátu do formátu SEPA XML
  • Převod přijatých příkazů k inkasu z formátu SEPA XML do stávajícího formátu
  • Zpracování a zúčtování přijatých příkazů k inkasu
  • Manuální či automatické zpracování případných storno transakcí

Ke stažení

Stáhněte si létak s popisem systému SEPA.