Úvodní strana / O nás / Historie

Historie

Jsme tu s Vámi již od roku 1990


Produkce autorského software (1990 – 1992)
Vývojovým prostředkem byl Turbo Pascal - odtud Turbo v názvu firmy. Klíčovým firemním produktem byly nadstavbové knihovny Friendly Pascal®, jejichž několik tisíc prodaných licencí ovlivnilo celou jednu generaci českých a slovenských programátorů.

Zakázkový vývoj (1993 – 1998)
Etapu otevřelo navázání spolupráce s Agrobankou Praha a.s. při vývoji jejího vlastního retailového systému AGB3, který byl úspěšně využíván až do konce devadesátých let. Naše spolupráce s Agrobankou pokračuje i po převzetí této banky zahraničním vlastníkem, a současná GE Money Bank je tak historicky nejstarším klientem naší společnosti.

V roce 1994 začala naše spolupráce s tehdejší AR stavební spořitelnou (dnes Raiffeisen stavební spořitelnou) na vývoji provozního informačního systému pro stavební spořitelny pod názvem ARIS. Současně jsme vyvíjeli obdobný systém i pro Všeobecný vzájemný penzijní fond pod označením PEFIS. Při vývoji byla použita architektura klient/server, která představovala vývojový standard druhé poloviny devadesátých let.

Opakovaná implementace existujících řešení (1999 – 2002)
Na začátku etapy bylo rozhodnutí rakouské finanční skupiny Raiffeisen použít systém ARIS pro nově zakládanou stavební spořitelnu v Chorvatsku. Následně jsme uzavřeli smlouvu na dodávku systému ARIS do další nově zřizované stavební spořitelny - ČSOB stavební spořitelny na Slovensku. Rovněž mezi penzijními fondy jsme získali dalšího zákazníka, ale nakonec jsme během konsolidace tohoto tržního segmentu naše pozice neudrželi.

Projekt CIBIS (2003 – 2006)
Úzká spolupráce se dvěma stavebními spořitelnami ze skupiny Raiffeisen vyústila ve společný projekt za účasti mateřské Raiffeisen Bausparkassen Holding (RBH). Cílem projektu bylo vytvořit z jednotlivých zákaznických instancí původního systému ARIS konsolidovaný multiuživatelský systém CIBIS, který by skupina Raiffeisen mohla použít ve svých dalších zahraničních projektech, a který by současně byl dostupný i třetím stranám. V průběhu projektu byly do rozvoje systému CIBIS investovány významné kapacity, a podařilo se dosáhnout zřetelného zvýšení kvality tohoto systému. Pro TurboConsult znamenala účast v projektu navíc cenné zkušenosti a významné posílení konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu.

Vývoj vlastních produktů (2007 – dosud)
Charakteristickým rysem současné etapy je využití zkušenosti, které TurboConsult získal během svého dvacetiletého působení, pro vývoj vlastních firemních produktů. Vyvíjené systémy jsou určeny k vícenásobnému použití a mezi jejich hlavní atributy patří modulární architektura, široké možnosti parametrizace či jazyková nezávislost.