Úvodní strana / O nás / Profil firmy

Profil firmy

Společnost TurboConsult s.r.o. působí na trhu IT od roku 1990 a patří mezi renomované české producenty bankovních informačních systémů s mezinárodní působností.

TurboConsult vyvíjí rozsáhlé a provozně exponované informační systémy schopné pružně reagovat na měnící se obchodní či provozní podmínky uživatelů. Produkovaná řešení odrážejí dlouholeté působení společnosti TurboConsult v bankovní oblasti a slučují v sobě znalost podnikání našich zákazníků s vysokou technickou kompetencí. Otevřená architektura využívající metodiky a technologie předních světových výrobců umožňuje bezproblémovou integraci s řešeními třetích stran.

Vedle produktů pro univerzální banky nabízí TurboConsult i produkty pro specifické segmenty finančního trhu, mj. pro družstevní záložny, penzijní spoření a stavební spoření.

Posláním společnosti TurboConsult je poskytovat produkty a služby, které přinášejí svým uživatelům zřetelnou konkurenční výhodu.
Díky tomuto přístupu TurboConsult dlouhodobě úspěšně spolupracuje se zavedenými finančními ústavy i s nově vznikajícími společnostmi působícími na středoevropském finančním trhu.

Zaměření společnosti: