Úvodní strana / O nás / Profil firmy / Certifikace

Certifikace

TurboConsult s.r.o. má certifikaci ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000.

Integrovaný systém řízení TurboConsult s.r.o. pokrývá definovaný rozsah aktivit. Význam integrovaného systému řízení je účinné provádění politik, cílů a strategií ISMS a ITSMS ve společnosti s ohledem na spokojenosti všech zúčastněných stran (zákazníků, zaměstnanců, společnosti a vlastníků).

Celý integrovaný systém funguje v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001:2014 a ISO/IEC 20000-1:2012.

Při budování systému pro řízení společnosti TurboConsult s.r.o. využívá procesní přístup. Aktivity pro využívání zdrojů, které jsou spravovány v rámci společnosti s cílem přeměnit vstupy na výstupy, jsou považovány za procesy. Cílem těchto postupů je zajistit, aby prováděné činnosti byly v souladu s požadavky zákazníků, a dosažení tohoto cíle mohlo být prokázáno.

ISO 27001:2014 - Certifikace systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)

Získání certifikace podle ISO 27001 demonstruje pro naše klienty, že jsme schopni ochránit informace tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Norma ISO 27000 je mezinárodně uznávaný standard pro hodnocení bezpečnosti IT prostředí.

ISO 20000-1:2012 - Certifikace systémů managementu služeb informačních technologií (ITSMS)

Certifikace systémů managementu služeb informačních technologií přímo spojuje a rozšiřuje certifikaci podle normy ISO 27001. To se týká zejména řízení IT služeb a zaručuje našim zákazníkům lepší kvalitu našich služeb, zejména poskytování podpory, zvýšení efektivity a snížení nákladů na IT procesy.