Úvodní strana / O nás / Profil firmy / Politika systému řízení

Politika systému řízení

Vize a filozofie organizace TurboConsult s.r.o. v oblasti řízení poskytování služeb a zajištění bezpečnosti informací je promítnuta do přijaté a schválené Politiky systému řízení, která odpovídá požadavkům organizace. Dle dlouhodobé strategie organizace je zavedený systém řízení udržován a zlepšován dle požadavků norem ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.

Vedení organizace TurboConsult s.r.o. se zavazuje, že:

  • bude trvale vytvářet podmínky a stanovovat cíle k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému řízení u celé organizace TurboConsult s.r.o.;
  • bude poskytovat kvalitní produkty a služby odpovídající požadavkům zákazníků;
  • bude uplatňovat politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, u všech aplikovatelných požadavků právních, normativních předpisů a zainteresovaných stran;
  • bude snižovat bezpečnostní rizika svých aktiv a informací;
  • bude pravidelně hodnotit plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z plánů zlepšování, analýzy rizik a této politiky;
  • bude soustavným prosazováním programu zvyšování informovanosti a právního povědomí svých zaměstnanců udržovat vysokou úroveň informační bezpečnosti organizace TurboConsult s.r.o.;
  • bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám presentovat profesionální přístup a postavení organizace TurboConsult s.r.o. na současném trhu;
  • bude neustále zlepšovat a zvyšovat efektivnost poskytovaných služeb a systému řízení a budovat dlouhodobé vztahy se svými zákazníky;
  • bude zavedeným systémem řízení poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty.

 

V Brně 1. 7. 2015