Úvodní strana / O nás / Profil firmy / Služba podpory a provozu

Služba podpory a provozu

Účelem služby je vytvořit pro zákazníka podmínky bezproblémového užívání produktů.

 

Předpokládá se, že se zákazník stará o provoz produktů (spuštění jednotlivých akcí, definování přístupových práv, atd), včetně podpory na úrovni pokrývající základní úroveň IT servisní podpory pro své zaměstnance a klienty (např. prostřednictvím call -centra).

 

Podpora poskytovaná ze strany zhotovitele je strukturována jako součást procesu řízení problémů a řízení změn založené na specifikacích ITIL ze strany zákazníka a zahrnuje:

 

Flexibilní poradenství v souvislosti s používáním systému; to může být okamžité bez specializované hlubší analýzy (hot-line).

 

Na odstranění závad produktu se vztahuje záruka v rámci garantovaných lhůt podle jejich závažnosti.

 

Poradenské služby pro řešení složitějších otázek týkajících se používání produktů.

 

Cílem technické podpory je ujištění se, že je produkt přizpůsoben měnícím se obchodním nebo provozním podmínkám zákazníka. Technická podpora je poskytována na základě změnových požadavků zákazníka. V reakci na tyto požadavky, dodavatel připraví návrh řešení, a jakmile je návrh schválen zákazníkem, dodavatel vytvoří změnový patch a provede požadované změny zajišťující správnou funkci produktu.