Úvodní strana / Reference / Případová studie ELBOS a služby Sign+

Případová studie ELBOS a služby Sign+

Společnost TurboConsult s.r.o. (TC) úspěšně realizovala projekt Implementace bankovního systému ELBOS a zprovoznění služby Sign+ v nově založené společnosti Bohemia Energy Finance s.r.o. (BEFIN) zabývající se poskytováním spotřebitelských úvěrů.
 

Cíl projektu

Cílem projektu byla implementace informačního systému ELBOS pro podporu nebankovních úvěrů a jeho integrace do připravené ICT struktury. Zákazník požadoval zcela „bezpapírové řešení“. Z tohoto důvodu byla pro správu úvěrové dokumentace a její opatření dynamickými biometrickými podpisy využita existující služba Sign+. Společnost BEFIN také kladla důraz na rychlost a efektivnost celého business procesu, tedy vytváření a uzavírání nových smluv se zákazníkem a jejich okamžitý přenos do systému ke schvalování.

 

Co je to IS ELBOS a služba Sign+

Systém ELBOS nabízí kompletní funkcionalitu pro zajištění provozu univerzální banky, družstevní záložny, či nebankovních poskytovatelů úvěrů, která je reprezentována sadou specializovaných modulů pro jednotlivé oblasti činnosti finanční organizace. Dodávané řešení může zahrnovat jediný specifický funkční modul, stejně tak ovšem může být složeno z většího počtu propojených modulů tvořících komplexní systém schopný plnit roli hlavního provozního informačního systému finanční organizace. Nedílnou součástí dodávky je zajištění integrace s aktuální ICT strukturou poptavatele.

Související odkaz: Elbos

Sign+ je komplexní služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň připojení dynamického biometrického podpisu k vybraným elektronickým dokumentům.

Související odkaz: Sign+

 

BOHEMIA ENERGY FINANCEBohemia Energy Finance je nebankovní finanční společnost, která od 1. července 2015 nabízí zákazníkům Bohemia Energy spotřebitelské úvěry, a to především k financování investic do domácnosti vedoucí k úspoře spotřeby energií, například na nákup nových spotřebičů.

Společnost Bohemia Energy Finance patří do rodiny společností Bohemia Energy a jejím cílem je poskytování vysoce kvalitních finančních služeb zákazníkům společnosti Bohemia Energy, největšího alternativního dodavatele energií v České republice.

Související odkaz: http://www.befin.cz/

 

Popis projektu

Hlavním cílem Implementačního projektu byla implementace a spuštění systému do produkčního stavu k termínu 1. 7. 2015 (tedy za 3 měsíce od podpisu smlouvy), aby zákazník mohl zahájit obchodní činnost poskytování nebankovních úvěrů. Druhým cílem bylo dokončit celý Implementační projekt včetně funkcionalit používaných v dalších fázích úvěrového procesu k 31. 12. 2015. Celý Implementační projekt byl proto rozdělen do tří fází.

Každá ze tří fází probíhala dle shodného scénáře zahrnující analytické práce a přípravu Analytické studie, realizace potřebných změn/nastavení v systému ELBOS, integrace výsledného řešení do ICT struktury a akceptační testování. I přes nezvykle krátký čas na implementaci se podařilo spustit systém do produkčního stavu v definovaných termínech ve všech třech fázích.

Výstupem první fáze byla příprava základní funkcionality systému, která musela umožnit zadávání a správu spotřebitelských úvěrů. Součástí bylo i zprovoznění napojení na službu Sign+. Konkrétně to znamenalo, že do 3 měsíců od zahájení projektu mohli obchodní zástupci uzavírat on-line úvěrové smlouvy, a po schválení úvěru mohl zákazník čerpat požadované prostředky. Celý proces od podpisu úvěrové smlouvy po připsání schválené částky na účet zákazníka trvá u standardních případů méně než 3 pracovní dny.  Výstupem druhé fáze bylo rozšíření o upomínkové a sankční funkcionality a napojení na účetní systém. Výstupem třetí fáze byla již plná funkcionalita systému na základě požadovaného rozsahu, v této fázi se především upravilo stávající řešení na základě zkušeností z obchodní činnosti a systém byl doplněn o evidenci komunikací s klienty a gradingové funkcionality.

Díky velmi dobré spolupráci mezi TC a BEFIN proběhl projekt dle plánu a zařadil se mezi úspěšné projekty implementace systému ELBOS a zprovoznění Sign+ ve finančnictví.

 

Vyjádření zákazníka

"Projekt realizace spuštění nebankovního úvěrového systému byl od svého počátku velmi ambiciózní, a to především z pohledu časových plánů na celkovou implementaci a spuštění projektu do ostrého provozu. Projekt vyžadoval úzkou spolupráci s TC v oblasti tvorby analytických studií i v následné implementační a akceptační fázi. Spolupráce probíhala výborně, dodávky byly realizovány v domluvených termínech, a díky tomu se podařilo v plánovaném termínu k 1. 7. 2015 systém spustit do ostrého provozu. Následně probíhaly ještě další 2 fáze projektu, které opět úspěšně proběhly v domluvených termínech, a tak k 31. 12. 2015 byla celková implementace systému ELBOS v Bohemia Energy Finance s.r.o. úspěšně dokončena. Během ostrého provozu po první fázi se prokázala úspěšná funkčnost systému, ať již na straně uzavírání smluv v modulu ELBOS Sale, tak i při biometrickém podepisování dokumentů v Sign+. Dokončením celkové implementace byly vytvořeny všechny požadované funkcionality i v hlavním úvěrovém modulu ELBOS Main a jejich funkčnost byla počátkem roku 2016 ověřena v ostrém provozu. Projekt považujeme za velmi úspěšný."