Úvodní strana / Reference / Případová studie SEPA

Případová studie SEPA

Společnost TurboConsult s.r.o. Brno úspěšně realizovala projekt SEPA ve slovenské finanční instituci ČSOB Stavebná sporiteľna, a. s.

Cíl projektu

V rámci projektu byl provozní informační systém banky připraven v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU pro připojení k platební styku SEPA a jeho následný provoz.

Co je SEPA (Single Euro Payments Area)

Cílem projektu SEPA je vytvoření jednotného platebního prostoru v rámci EU a sjednocení podmínek, za kterých se budou uskutečňovat bezhotovostní platby v eurech. Vnitrostátní i zahraniční platební styk bude mít naprosto stejné podmínky jako např. poplatky, dobu zpracování apod., tyto podmínky jsou shodné bez ohledu na místo, ze kterého se platební styk uskuteční. Pramení z toho jasná výhoda zejména pro spotřebitele, hospodářské subjekty, podnikatele.

Legislativní rámec pro projekt SEPA je dán přijetím NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 260/2012

Pro tento nový typ platebního styku musí být připraveny zejména bankovní instituce, které tuto službu poskytují a jejich informační systémy. Ve státech, kde je národní platební měnou euro, je datum spuštění SEPA k 1. 2. 2014. Ostatní mají stanovený datum přistoupení k 31. 10. 2016 (týká se i ČR).

Související odkazy:

ČSOB SP

ČSOB SP je stavební spořitelna, která působí na slovenském finančním trhu od roku 2000. Od svého založení používá stavební spořitelna provozní informační systém CIBIS, který poskytla a jehož provoz podporuje společnost TurboConsult s.r.o.

V posledních letech se stala tato spořitelna produktovým lídrem mezi ostatním slovenskými spořitelnami a každý rok zaznamenává významný nárůst klientů a smluv stavebního spoření, což se pozitivně odráží v jejich hospodářských výsledcích.

Popis projektu

Cílem projektu bylo zajistit, aby stavební spořitelna k termínu 1. 2. 2014 byla připravena poskytovat svým klientům platební služby ve formátu SEPA a to jak úhrady (SCT- SEPA Credit Transfer), tak inkasa (SDD – SEPA Direct Debit).

Projekt byl zahájen v roce 2011 analytickými pracemi a byl ukončen k 1. 11. 2013. Přestože se jednalo o projekt, kterého se přímo účastnily pouze 2 subjekty, ve fázích testů bylo nutné velmi intenzivně komunikovat s NBS , která tak nepřímo vystupovala jako další účastník projektu.

ČSOB SP zvolila způsob realizace ve dvou fázích, z nichž každá měla samostatný výstup. V první fázi se provedla úprava systému pro zpracování úhrad v režimu SEPA, ve druhé fázi se řešily inkasní platby. Výstup první fáze byl dodán v březnu 2012 a do provozu byl nasazen v červnu 2012. Základním požadovaným principem bylo, umožnit v aplikaci přecházet mezi jednotlivými etapami procesu zprovoznění SEPA pouze pomocí nastavení systémových parametrů. To znamená, že po nasazení požadavku do provozu systém pracoval v původním režimu (před SEPA) a po spuštění SCT Národní bankou Slovenska nebylo nutné provádět žádné další zásahy. Tyto režimy věcně a časově stanovila NBS. Podařil se nám plynulý přechod na režim SEPA úhrad ke dni 1. 2. 2013. Výstup druhé fáze byl dodán 31. 7. 2013 a uveden do provozu 1. 11. 2013. Plné zprovoznění funkcionality SDD bude k 1. 2. 2014 v souladu s termíny implementačního plánu NBS.

Celková úprava systému pro jeho provoz v rámci SEPA nebyla pouhou změnou formátu plateb, ale mimo jiné bylo potřebné zajistit nové způsoby zpracování transakcí, rozšířit systém o nové typy transakcí, správu mandátů, provést změny v účtování a další dopady do systému.

Velká změna ve zpracování transakcí se týkala především inkas (SDD), kdy se od základů mění režim zpracování z původního „Debtor-driven Mandate Flow“ (DMF), který je používaný především v západní Evropě (mimo jiné ČR a SR) na nový „Creditor-Driven-Mandate Flow“ (CMF).

Vzhledem na výrazný pokrok v implementaci řešení v ČSOB SP a různý stav rozpracovanosti v NBS a dalších finančních institucích, jsme se v rámci úvodních testů v první fázi projektu potýkali my i ČSOB SP s omezenou možností validace našich výstupů i nové funkcionality jak vůči NBS, tak ve spolupráci s ostatním finančními subjekty. V rámci akceptačních testů bylo velmi důležité synchronizovat naše testy s testy NBS a ostatními finančními subjekty a zabezpečit rychlou reakci na problémy, změny a požadavky. Tento proces byl poměrně dynamický a vyžadoval si velice úzkou spolupráci se zástupci zákazníka.

Dnes ČSOB SP poskytuje svým klientům požadované služby platebního styku a v definovaných termínech splnila požadavky NBS. Díky velmi dobré spolupráci mezi TC a ČSOB SP proběhl projekt dle plánu a zařadil se mezi úspěšné společné realizace.

Vyjádření zákazníka

„Rozsah nutných úprav nášho bankového systému, koordinácia implementácie i testov funkčnosti v súlade s implementačným plánom NBS si vyžadovala úzku spoluprácu s TC jak v analytickej fáze obidvoch etáp projektu, tak aj v implementačnej a akceptačnej fáze obidovch častí riešenia. Spolupráca obidvoch strán projektu prebiehala na profesionálnej úrovni a vyžadovala vysokú flexibilitu reakcií na v čase meniace sa podmienky. Výsledkom tejto spolupráce je připravenost ČSOB SP s účinnosťou od 1. 2. 2014 poskytovať platobné služby v súlade so špecifikáciou SEPA. Veríme, že plná prevádzka od 1. 2. 2014 túto připravenost potvrdí a plný prechod na SEPA bude pre ČSOB SP bezproblémovou záležitosťou.”