Úvodní strana / Služby / Implementace systému

Implementace systému

Pro všechny své produkty zajišťuje TurboConsult vytvoření a dodávku specifické zákaznické verze produktu odpovídající obchodním a technickým podmínkám odběratele.

Implementační projekt zahrnuje všechny nezbytné fáze od analýzy potřeb odběratele, customizaci dodávaného produktu a jeho instalaci do cílového prostředí, zaškolení pracovníků odběratele spojené s celkovým ověřením výsledného řešení. Nedílnou součástí je rovněž součinnost dodavatele týkající se specifikace a vytvoření technického prostředí pro instalaci a provozování produktu v prostředí odběratele.

Na základě splnění předem dohodnutých akceptačních kritérií potvrdí dodavatel převzetí záruky za produkt a odběratel přebírá produkt k dalšímu užití pro zakázkově vytvořená řešení poskytuje TurboConsult plné spektrum návazných záruk a služeb zahrnujících provozní podporu, údržbu a další rozvoj.