Úvodní strana / Služby / Provozní podpora a údržba

Provozní podpora a údržba

Účelem služby je zajistit odběrateli podmínky pro nerušené užití produktu.

Předpokládá se, že odběratel zajišťuje provoz produktu vč. služby "1st level support" se základní úrovní IT podpory svých zaměstnanců a klientů.
Podpora poskytovaná dodavatelem je součástí procesu „Problem management“, resp. „Change management“, dle standardů ITIL na straně odběratele
a zahrnuje:

  • Poskytování operativních konzultací spojených s užitím systému, které je možné poskytnout okamžitě bez specializované hlubší analýzy (hot-line).
  • Odstraňování záručních vad produktu v zaručených lhůtách dle kategorií závažnosti.
  • Konzultační služby pro řešení komplexnějších problémů spojených s užitím produktu.


Cílem je zajistit přizpůsobení produktu obchodním nebo provozním podmínkám odběratele. Údržba probíhá dle požadavků odběratele, na které dodavatel vypracuje návrh řešení, a po jeho schválení odběratelem vytvoří změnový patch realizující požadovanou úpravu.