Pro-SALE

Systém podpory prodeje

Jste finanční organizace se zavedenou a prosperující obchodní sítí, ale současně chcete nabízet své produkty také prostřednictvím moderních elektronických kanálů? Vyžaduje Vaše obchodní síť kvalitní ICT podporu každý den? Pak právě pro Vás je určeno naše řešení Pro-SALE

Pro-SALE sestává ze dvou samostatných aplikací, z nichž jedna je určena pro přímou obsluhu klientů a druhá pro potřeby obchodních zástupců v terénu či na pobočce. Obě aplikace mohou být dodávány samostatně, při současném využití obou aplikací však lze dosáhnout vyšší úspory nákladů.

Pro-SALE poskytuje internetové bankovnictví, které podporuje aktivní vícekanálovou komunikaci. Klienti mohou snadno komunikovat přímo se svým osobním poradcem či finanční organizací - poslat vzkaz, dohodnout si schůzku, reagovat na zaslané nabídky atd.

Naše řešení usnadňuje obchod v terénu i na pobočce a je nástrojem pro rychlejší práci s menší chybovostí a větším počtem obsloužených klientů. 

 • PŘÍNOSY PRO KLIENTY

 • Samo-obslužnost

 • Snadný přístup ke stávajícím i novým produktům

 • Aktivní kontakt se svým osobním poradcem

 • Důležité informace o všem podstatném

 • Modelování vývoje produktu pomocí časových řad a grafů

 • PŘÍNOSY PRO OBCHODNÍ SÍŤ

 • Výrazné snížení nákladů

 • Optimalizace schvalovacího procesu

 • Efektivnější řízení rizik

 • Menší administrativní zatížení centrály

 • Možnost plošných i individuálních nabídek

 • Řízení informačních toků

Přednosti systému

Datová integrita

Kapacita a výkonnost

Legislativní aspekty

Mezinárodní uplatnění

Modulární architektura

Provozní bezpečnost

Široká dostupnost

Dodávané řešení může zahrnovat jediný specifický funkční modul, stejně tak ovšem může být složeno z většího počtu propojených modulů tvořících komplexní systém schopný plnit roli hlavního provozního informačního systému finanční organizace. Nedílnou součástí naší dodávky je zajištění integrace s aktuální ICT strukturou Vaší organizace. Pro zajištění našich dodávek disponujeme zkušeným týmem analytiků, konzultantů a technických specialistů, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti ICT pro bankovnictví a finančnictví.

Reference