Elbos

Univerzální informační systém pro finanční instituce

INFORMAČNÍ SYSTÉM ELBOS JE ŘEŠENÍM PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU BANK, ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ, DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN NEBO JINÝCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ.

Ať už se jedná o vedení depozitních a nebo úvěrových produktů, správu spořících produktů, Internet banking, tuzemský i zahraniční platební styk, podporu obchodní sítě nebo další navázané činnosti, ELBOS pokrývá všechny tyto procesy.

Jako takový pomáhá finančním organizacím

v dalším rozvoji a přináší svým uživatelům

konkurenční výhodu na trhu bankovních

služeb.

  • Vedení běžných účtů

  • Správa úvěrových produktů

  • Agenda spořicích produktů

  • Tuzemský či mezinárodní platební styk

  • Internetové bankovnictví

  • Platební karty

  • Podpora obchodní sítě

  • Opatření proti praní špinavých peněz (AML)

  • Komunikace s úvěrovými registry

Přednosti systému

Datová integrita

Kapacita a výkonnost

Legislativní aspekty

Mezinárodní uplatnění

Modulární architektura

Provozní bezpečnost

Široká dostupnost

Dodávané řešení může zahrnovat jediný specifický funkční modul, stejně tak ovšem může být složeno z většího počtu propojených modulů tvořících komplexní systém schopný plnit roli hlavního provozního informačního systému finanční organizace. Nedílnou součástí naší dodávky je zajištění integrace s aktuální ICT strukturou Vaší organizace. Pro zajištění našich dodávek disponujeme zkušeným týmem analytiků, konzultantů a technických specialistů, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti ICT pro bankovnictví a finančnictví.

Reference