INBOS

inbos-logo-final.png
Srovnávač a sjednávač neživotního pojištění

ŘEŠENÍ INBOS JE URČENO JAK PRO PODPORU OBCHODNÍ SÍTĚ POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, TAK PRO BĚŽNOU VEŘEJNOST.

Umožňuje srovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven v oblasti neživotního pojištění a následně sjednat vybrané pojištění na Internetu. Většina pojištění je sjednávána v dané pojišťovně online (prostřednictvím definovaných rozhraní na systémy pojišťoven) a potvrzení sjednání je provedeno zaplacením pojistného. Mohou být přitom zohledněny speciální ujednání pro danou pojišťovnu (resp. mezi pojišťovnou a příslušnou finančně-poradenskou sítí)

INBOS umožňuje srovnávat a sjednávat následující typy neživotního pojištění:

  • Pojištění motorových vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění i kombinované)

  • Pojištění majetku

  • Pojištění odpovědnosti

  • Cestovní pojištění

  • Online srovnání a sjednání vybraného neživotního pojištění

  • Využití pro finančně poradenskou síť i pro veřejnost

  • Zohlednění speciálních ujednání dané pojišťovny

  • Pokročilý responsivní design WWW rozhraní

INBOS_schema_2.png

Přednosti systému

Úspora nákladů

a času

group_people_availability_white.png

Široká dostupnost

db_data_integrity_check_white.png

Datová integrita

Provozní bezpečnost

Snadná integrace

Systém ve formě SaaS

Reference