Případové studie

Sign+ | řešení pro dynamický biometrický podpis

Sign+ jako služba představuje snadnou integraci dynamického biometrického podpisu (DBP) do business procesů zákazníků.

Sign+ v PROFI CREDIT

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších zemích střední a východní Evropy, a to na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Rusku, a v jihovýchodní Asii, konkrétně na Filipínách.

Základní filozofií společnosti PROFI CREDIT je osobní přístup. Půjčky a úvěry nabízí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni klienta kdykoliv navštívit, ale své služby poskytuje i v kamenných pobočkách. Jen v České republice jsou stovky úvěrových poradců, kteří zájemcům o půjčku nebo úvěr pomáhají vybrat ten nejvhodnější produkt.

Je tedy zřejmé, že taková byznys strategie s sebou nese nemalou zátěž související s managementem dokumentů, které jsou podepisovány v papírové podobě. V rámci optimalizace procesů tedy vyvstala otázka převedení celého smluvního procesu do elektronické podoby s využitím technologie DBP. PROFI CREDIT se v této otázce obrátil na TurboConsult a společně jsme odstartovali projekt integrace Sign+ do jeho procesů.

Prvně se s myšlenkou zavedení signpadů, zařízení umožňujících biometrické podepisování, na pobočky společnosti začalo koketovat již v roce 2017, poté následoval dvouměsíční pilot, který jasně ukázal, že signpady budou mít nadále v procesu sepsání a vyplacení půjčky své pevné místo. Testery se v tomto období stali úvěroví poradci z Prahy. Nejen díky jejich kladným ohlasům, ale i ohlasům zaměstnanců centrály pracujícím na analýze smluv bylo v PROFI CREDIT rozhodnuto, že v nákupu zařízení se bude dále pokračovat.

Díky biometrickému podepisování se zrychlil, zjednodušil a zefektivnil celý postup vyřízení půjčky, který nyní běží hlavně na elektronické bázi. To v praxi znamená, že po kontrole smluvní dokumentace, jež klientovi nejdříve přijde na jeho e-mail, probíhá již za účasti úvěrového poradce kontrola a následný podpis pomocí signpadu (denně je v PROFI CREDIT takto podepsáno již 60 % žádostí o úvěr). Jakmile je smlouva podepsána, okamžitě se elektronicky odesílá na oddělení analýzy, kde je neprodleně analyzována a vyhodnocena. Klient tak má peníze na účtu nejpozději do druhého dne.

Kromě rychlosti je neméně důležitou výhodou biometrického podpisování i snížení nákladů za tisk. V tištěné podobě nyní klienti dostávají pouze finální smlouvu, oznámení o schválení úvěru a splátkový kalendář. To vše jim je samozřejmě posíláno i na jejich e-mailovou adresu.

Bezpečnost, zrychlení procesu vyřízení půjčky, snížení tiskových nákladů, to vše jsou nesporné výhody biometrického podepisování smluvní dokumentace u společnosti PROFI CREDIT. V současné době disponuje 145 zařízeními pro biometrické podepisování a díky velké spokojenosti bude nákup dalších dále pokračovat.

Případové studie

Sign+ | řešení pro dynamický biometrický podpis

Sign+ jako služba představuje snadnou integraci dynamického biometrického podpisu (DBP) do business procesů zákazníků.

Sign+ v PROFI CREDIT

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších zemích střední a východní Evropy, a to na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Rusku, a v jihovýchodní Asii, konkrétně na Filipínách.

Základní filozofií společnosti PROFI CREDIT je osobní přístup. Půjčky a úvěry nabízí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni klienta kdykoliv navštívit, ale své služby poskytuje i v kamenných pobočkách. Jen v České republice jsou stovky úvěrových poradců, kteří zájemcům o půjčku nebo úvěr pomáhají vybrat ten nejvhodnější produkt.

Je tedy zřejmé, že taková byznys strategie s sebou nese nemalou zátěž související s managementem dokumentů, které jsou podepisovány v papírové podobě. V rámci optimalizace procesů tedy vyvstala otázka převedení celého smluvního procesu do elektronické podoby s využitím technologie DBP.

PROFI CREDIT se v této otázce obrátil na TurboConsult a společně jsme odstartovali projekt integrace Sign+ do jeho procesů.

Prvně se s myšlenkou zavedení signpadů, zařízení umožňujících biometrické podepisování, na pobočky společnosti začalo koketovat již v roce 2017, poté následoval dvouměsíční pilot, který jasně ukázal, že signpady budou mít nadále v procesu sepsání a vyplacení půjčky své pevné místo. Testery se v tomto období stali úvěroví poradci z Prahy. Nejen díky jejich kladným ohlasům, ale i ohlasům zaměstnanců centrály pracujícím na analýze smluv bylo v PROFI CREDIT rozhodnuto, že v nákupu zařízení se bude dále pokračovat.

Díky biometrickému podepisování se zrychlil, zjednodušil a zefektivnil celý postup vyřízení půjčky, který nyní běží hlavně na elektronické bázi. To v praxi znamená, že po kontrole smluvní dokumentace, jež klientovi nejdříve přijde na jeho e-mail, probíhá již za účasti úvěrového poradce kontrola a následný podpis pomocí signpadu (denně je v PROFI CREDIT takto podepsáno již 60 % žádostí o úvěr). Jakmile je smlouva podepsána, okamžitě se elektronicky odesílá na oddělení analýzy, kde je neprodleně analyzována a vyhodnocena. Klient tak má peníze na účtu nejpozději do druhého dne.

Kromě rychlosti je neméně důležitou výhodou biometrického podpisování i snížení nákladů za tisk.

V tištěné podobě nyní klienti dostávají pouze finální smlouvu, oznámení o schválení úvěru a splátkový kalendář. To vše jim je samozřejmě posíláno i na jejich e-mailovou adresu.

Bezpečnost, zrychlení procesu vyřízení půjčky, snížení tiskových nákladů, to vše jsou nesporné výhody biometrického podepisování smluvní dokumentace u společnosti PROFI CREDIT. V současné době disponuje 145 zařízeními pro biometrické podepisování a díky velké spokojenosti bude nákup dalších dále pokračovat.

Sign+ je správný krok směrem k DBP

Produkt byl původně zamýšlen k propojení vícero organizací produkujících dokumenty a distribučních sítí zprostředkovávajících následně jejich oběh a podpisy koncovými klienty. Finančním organizacím a obchodním sítím přináší zefektivnění komunikace a toku dokumentů. Citelný přínos z pohledu nákladů pro zavedení DBP do procesů pak zákazník získává v momentu, kdy se o celé řešení nemusí starat, neboť veškeré technické a znalostní překážky může přenechat dodavateli – ať již správu a uložení licencí, šifrovacích a podepisovacích klíčů, jejich pravidelnou obnovu apod. Nejen proto získala hned první verze služby Sign+ ocenění Computerworld IT produkt roku 2015.

Aktuálně je Sign+ založen na dvou komponentách, ze kterých si uživatelé mohou vybrat – SignDoc (dříve SoftPro, nyní Kofax) nebo Signotec. Obě komponenty jsou do služby Sign+ plně integrovány a v dnešní době představují neoficiální standard pro oblast dynamického biometrického podpisu.

Nejrozšířenější variantou mezi uživateli je Sign+ Lite, spočívající ve snadné a rychlé integraci DBP pomocí volání jednoduchých definovaných webových služeb (WS). Dochází tak k přímému propojení služby Sign+ a provozního systému zákazníka.

Dnes se tak pomocí služby Sign+ v preferované variantě integrace pomocí WS realizují řádově tisíce podpisů týdně na různých typech dokumentů organizací, působících převážně ve finančních a obchodních službách.