Pro-NET

Řešení pro správu obchodní sítě

Pro-Net je vhodný pro podporu prodeje především finančních, energetických, telekomunikačních a dalších podobných produktů.

Systém je vhodný pro podporu prodeje především finančních, energetických, telekomunikačních a dalších podobných produktů.

Může být využíván jako vedlejší systém pouze pro obchodní oddělení a dealerskou síť, nebo jako hlavní systém celé společnosti.

Jde o otevřenou platformu vycházející z potřeb malých i velkých obchodních sítí, která umožňuje vysokou míru přizpůsobení na potřeby cílové organizace.

 

Jádrem celého řešení je správa různě složitých provizních schémat.

Pro-Net pracuje se strukturou obchodní sítě – tedy s přímými vazbami nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých obchodních zástupců, dokáže definovat jednotlivé kariérní stupně a automaticky vyhodnocovat posuny v kariéře. Můžete tak budovat dostatečně motivovanou a flexibilní strukturu obchodních zástupců Vaší společnosti. 
Do struktur můžete začleňovat jak vlastní obchodní zástupce, tak i externisty.

Správa obchodních struktur je provázána s provizní částí. 

 

Největší výhodou celého řešení Pro-Net je modul umožňující vytvářet obchodním zástupcům účty s vlastnostmi bankovních účtů. Ty umožní práci se zadrženými provizemi a v případě storna provize účet automaticky vytvoří pohledávku za obchodním zástupcem, která může být uhrazena budoucí provizí.

Systém nabízí také možnost evidence školení s návazností na evidence certifikací.

Samostatným modulem je pak správa kmene klientů určená pro intenzivní vytěžování zdrojů kontaktů a pro správu jednotlivých akvizičních příležitostí. Modul umožňuje definovat pravidla pro přístup obchodních zástupců ke kmeni klientů, umožňuje řízený přístup k údajům o osobách i produktech, které byly předmětem obchodní činnosti. Obchodní zástupci mohou zaznamenávat informace o provedených schůzkách s klienty a o jejich reakcích na jednotlivé nabídky.

  • Umožňuje uživatelsky definovat specifická obchodní pravidla

  • Evidence stavu provizí od počátku až po její plné vyplacení

  • Vedle provizí, které jsou navázány na konkrétní produkty či obchody, je možné definovat i provize individuální či provize definované externě

Přednosti systému

Datová integrita

Kapacita a výkonnost

Legislativní aspekty

Mezinárodní uplatnění

Modulární architektura

Provozní bezpečnost

Široká dostupnost

Dodávané řešení může zahrnovat jediný specifický funkční modul, stejně tak ovšem může být složeno z většího počtu propojených modulů tvořících komplexní systém schopný plnit roli hlavního provozního informačního systému finanční organizace. Nedílnou součástí naší dodávky je zajištění integrace s aktuální ICT strukturou Vaší organizace. Pro zajištění našich dodávek disponujeme zkušeným týmem analytiků, konzultantů a technických specialistů, kteří mají dlouholetou praxi v oblasti ICT pro bankovnictví a finančnictví.

Reference

Kontakt

TurboConsult s.r.o.

Šumavská 35

Brno

602 00

 

IČ: 13690043
DIČ: CZ13690043

 

Tel. +420 532 161 111

  • Facebook - Gray Circle
  • LinkedIn - Gray Circle