Naši zákazníci

AirBank

Společnost Air Bank a.s. si zvolila náš systém ELBOS jako svůj provozní systém pro oblast zajištění hypotéčních úvěrů. Implementace řešení nazvaného ELBOS-Collateral započala na jaře 2014 a na počátku roku 2015 byl spuštěn provoz výsledného systému.

Akcenta CZ

Největší středoevropská platební instituce, společnost Akcenta CZ a.s., zahájila v r. 2019 používání služby Sign+ pro biometrické podepisování elektronických smluvních dokumentů. Akcenta CZ s využitím Sign+ zavádí zcela bezpapírový akviziční proces nových klientů a to nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích (mimo jiné v Německu, Polsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku).

Allrisk

Společnost Allrisk si zvolila naši službu Sign+ pro správu elektronických dokumentů s možností připojení dynamického biometrického podpisu.

Bohemia Energy Finance

Společnost BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. si zvolila náš systém ELBOS jako svůj hlavní provozní systém pro oblast spotřebitelských úvěrů. V rámci projektu implementace byla po BOHEMIA ENERGY zpřístupněna i služba Sign+ pro správu úvěrových dokumentů a jejich opatření dynamickým biometrickým podpisem.

Broker Consulting

Společnost Broker Consulting, a.s. si zvolila náš systém INBOS pro sjednávání neživotního pojištění, převážně v oblasti pojištění odpovědnosti a majetku. Spolupráce byla navázána v roce 2016.

Cetelem

TurboConsult je smluvním partnerem CETELEM ČR od roku 1997. Spolupráce zahrnuje vytvoření subsystému pro tuzemský platební styk a implementaci vybraných modulů systému ELBOS pro podporu zajištěných úvěrů.

Česká Spořitelna

Pro Českou spořitelnu, a.s. byl realizován projekt STROM - Strategický rodinný management.

Československé úvěrní družstvo

Mezi společnostmi TurboConsult a ČSÚD (dříve Akcenta SÚD) probíhá rozsáhlá spolupráce od roku 2008. Pro ČSÚD jsme implementovali hlavní provozní systém ELBOS, pokrývající komplexní potřeby družstevní záložny. Tato implementace zahrnuje pokrytí všech potřebných obchodních procesů jak pro Českou, tak i pro Slovenskou republiku.

ČSOB Stavebná Sporiteľňa a.s.

Slovenská ČSOB stavebná sporiteľňa a.s. úspěšně používá systém CIBIS v pozici hlavního provozního systému od svého založení v roce 2000. V roce 2008 byl úspěšně realizován projekt Eurokonverze v rámci přechodu Slovenské republiky na Euro.

Česká národní banka

Společnost TurboConsult s.r.o. zvítězila ve veřejné zakázce Dodávka SW komponent pro ABO-SEPA Credit Transfer II vyhlášené Českou národní bankou. V rámci tohoto obchodního případu byl vytvořen a v ČNB úspěšně implementován systém IBAN2BIC řešící dohledávání BIC kódu na základě čísla účtu IBAN.

Equa Bank

Společnost Equa bank a.s. si zvolila náš systém ELBOS jako svůj hlavní provozní systém pro oblast úvěrových produktů. Implementace započala na jaře 2012 a na konci září 2012 byl spuštěn provoz výsledného řešení.

Ferratum Bank Ltd.

Ferratum Bank Ltd je naším prvním klientem pro inovativní službu Sign+ řešení elektronických smluv s připojením biometrického podpisu.

Spotipay

Společnost Invoxtra One s.r.o. je první FinTech společností, které společnost TurboConsult s.r.o. implementovala systém Elbos. Součástí spolupráce je rovněž plný provozní outsourcing výsledného řešení a služby provozní podpory a údržby.

Moneta Money Bank

Spolupráce TurboConsult s Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank) se datuje nepřetržitě od roku 1992. V současné době zajišťujeme pro Moneta Money Bank aplikaci Graffiti pro správu podpisových vzorů a dále sadu aplikací na platformě AS/400 rozšiřujících funkčnosti hlavního bankovního systému ICBS.

Metropolitní spořitelní družstvo

Spolupráce s Metropolitním spořitelním družstvem se datuje od roku 2010, kdy byl implementován bankovní informační systém ELBOS a od té doby je využíván jako hlavní provozní systém této družstevní záložny. Implementační projekt byl realizován během necelých 3 měsíců a jeho součástí byla i migrace dat z předchozího provozního systému.

NEY spořitelní družstvo

NEY Spořitelní družstvo (dříve ANO SD) používá jako svůj hlavní provozní systém náš produkt ELBOS. Provoz byl úspěšně spuštěn na přelomu září a října 2013.

Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny

Implementace hlavního provozního systému PEFIS včetně poskytnutí služeb provozní podpory a údržby.

Podnikatelská družstevní záložna

Podnikatelská družstevní záložna používá jako svůj hlavní provozní systém náš produkt ELBOS. Provoz byl úspěšně spuštěn od ledna 2018.

PROFI CREDIT Czech

Společnost PROFI CREDIT, přední poskytovatel nebankovních půjček v ČR a člen nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, úspěšně využívá službu Sign+ pro dynamické biometrické podpisy smluv s klienty. Služba od jejího zavedení do provozu přináší obchodním zástupcům společnosti nemalé úspory nákladů a času, klientům pak peníze rychleji na účtu - více informací v případové studii a také ZDE.

Proplat.to

Společnost MoneyStore s.r.o. je významnou FinTech společností, se kterou společnost TurboConsult s.r.o. spolupracuje v rámci využití našeho bankovního systému Elbos pro tzv.P2P  spot faktoring. Součástí spolupráce je rovněž plný provozní outsourcing výsledného řešení a služby provozní podpory a údržby.

Prvá stavebná sporiteľňa

Pro společnost Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. byl realizován projekt Elektronické komunikační kanály.

Raiffeisen stavební spořitelna

V rámci dlouhodobé spolupráce vyvinul TurboConsult specializovaný bankovní informační systém pro stavební spořitelny CIBIS, který RSTS používá pro podporu své činnosti. V letech 2008 – 2009 jsme pro RSTS realizovali sloučení systému CIBIS se systémem bývalé HYPO stavební spořitelny v rámci fúze obou stavebních spořitelen. Sloučení obou informačních systémů zahrnulo cca 1 mil. živých klientských smluv včetně historických dat.

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH

Realizace projektu, v jehož rámci vznikl koncernový provozní systém CIBIS pro celou skupinu Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH určený pro stavební spořitelny v jednotlivých evropských zemích.

Raiffeisen stambena štedionica

Chorvatská Raiffeisen stambena štedionica úspěšně používá systém CIBIS v pozici hlavního provozního systému od roku 1999, kdy jsme do této nové spořitelny realizovali komplexní dodávku systému. Systém CIBIS byl ve velmi krátké době přizpůsoben chorvatským podmínkám a na podzim roku 1999, za 7 měsíců od zahájení projektu, úspěšně nasazen do provozu.

ZFP Gold

Společnost ZFP Gold, a.s. (člen skupiny ZFP) se rozhodla pro implementaci našeho systému ELBOS do pozice hlavního provozního systému pro oblast prodeje investičního zlata. Implementace byla zahájena v pol.roku 2016 a výsledné řešení bylo zprovozněno na poč. roku 2017. Součástí celého řešení je napojení na službu Sign+ pro opatření smluvní dokumentace dynamickými biometrickými podpisy (celý proces prodeje zlata je tak možné realizovat zcela bezpapírově).