Sign+

Elektronické dokumenty s biometrickým podpisem

Sign+ je komplexní služba, která umožňuje správu dokumentů (dokumentových sad), jejich distribuci mezi spolupracujícími organizacemi a zároveň připojení dynamického biometrického podpisu k vybraným elektronickým dokumentům.

Služba je navržena pro online použití přes WWW rozhraní a k samotnému biometrickému podpisu je možné použít pouze tablet s podpisovým perem (jedná se tedy o „one device solution“). Sign+ umožňuje zásadní  zrychlení a zefektivnění správy dokumentů a jejich podepisování cílovým klientem a to především díky té skutečnosti, že všechny dokumenty jsou zde vedeny, zasílány a podepisovány výhradně v elektronické podobě.

Tento způsob užití služby rovněž umožňuje podrobný monitoring oběhu jednotlivých dokumentů a zabezpečení  v nich uložených informací (zejména ve srovnání s dnes běžně používanou papírovou formou). Významnou výhodou této služby je pak i rychlost jejího poskytnutí (v řádu dnů) a rovněž nízké pořizovací náklady.

  • Úspora nákladů až o 85%

  • Zkrácení doby vyřízení obchodního procesu

  • Nízké provozní náklady

  • Podpora obchodní sítě v rámci obchodních procesů

  • Zvýšení bezpečnosti dat jak u dokumentů, tak u procesů

  • Šetrné zacházení s přírodními zdroji

  • Zjednodušení administrativního procesu podepisování dokumentů

  • Rychlá a snadná intergace s informačními systémy a firemními procesy

  • Monitoring dokumentů a jejich úprav

  • Systém poskytován formou služby

Přednosti systému

Šetření přírodních zdrojů

Úspora nákladů a času

Provozní bezpečnost

Snadná integrace

Systém ve formě SaaS

Reference